IR

فقط فهرست شده: 18245 Cherimoya Road، Adelanto

18245 چریمویا ، آدلانتو کالیفرنیا

لیست شده توسط عزرا سیلوا.

18245 چریمویا ، آدلانتو کالیفرنیا

برای قیمت ، عکس های متعدد و بازدید کامل از اطلاعات 18245 چریمویا ، آدلانتو کالیفرنیا

* Fixer Upper Alert* با این خانه 3 تخته خواب/2 حمام صاحب سهام شوید. خانه دارای پارکینگ وسیع در جلو و عقب است و در قسمت بزرگی قرار دارد. این ملک در فاصله کمتر از 10 مایلی ویکتورویل و 4 مایلی فرودگاه تدارکات جنوبی کالیفرنیا واقع شده است.

برای قیمت ، عکس های متعدد و بازدید کامل از اطلاعات 18245 چریمویا ، آدلانتو کالیفرنیا

 

 

عزرا سیلوا ، نمایندگی نمایندگی مسکونی

در حال حرکت؟ قدر خانه خود را می دانید؟