IR

55+ متخصص سری ناهار پنجشنبه

لطفاً برای یک ناهار رایگان که توسط 55+ متخصصین املاک و مستغلات برگزار می شود ، با ما همراه باشید.

رازها را بیاموزید:

  • The differences between OC?s 55+ Communities
  • خرید در یک انجمن 55+
  • فروش در یک انجمن 55+
  • قبل از فروش ، ارزش خانه خود را به حداکثر برسانید

جایی که:

باغ زیتون
24256 جاده ال تورو ، مجموعه 1
لاگونا وودز
پنجشنبه نوزدهم مارس
12 pm ? 1:30 pm

لطفا RSVP (949) 274-3633 یا [email protected]

Come Learn the Secrets ? Ask Questions ? Enjoy